Society Detail

Sr. No. Name Father’s/Husband’s Name Address Occupation
1. Smt. Maya Rani Sh. Richpal Singh Assandh (Karnal) Housewife
2. Smt. Nishu Rani Sh. Manoj Kumar Assandh (Karnal) Pvt. Job
3. Smt. Sapna Pundir Sh. Sunny Rana Assandh (Karnal) Pvt. Job
4. Sh. Bhisham Singh Sh. Bhopal Singh Saharanpur (U.P) Agriculturist
5. Sh. Hoshiyar Singh Sh. Pitamber Singh PulPahladur New Delhi Agriculturist
6. Sh. Lovekesh Kumar Sh. Gurmukh Singh Assandh (Karnal) Businessman
7. Smt. Sunita Rani Sh. Ghanshyam Dass Assandh (Karnal) Service
8. Sh. Shishpal Sh. Bani Singh V.P.O. Salwan, Distt. Karnal Agriculturist
9. Smt. Urmila Sh. Shishpal V.P.O. SalwanDistt: Karnal Housewife